อำนาจเจริญ | Khlong Toei ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38

ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38 rating: 4.2, address:4 Sukhumvit Road, Bangkok, Khlong Toei, อำนาจเจริญ 10110 태국。

ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38 음식점소개

Review icon 평점 4.2 별
pencil icon 리뷰수 11 건 리뷰
pin icon 주소 10110 อำนาจเจริญ Khlong Toei 4 Sukhumvit Road
phone icon 전화번호 +66 80 555 1646
영업시간 월요일 오후 12:00~9:00
화요일 오후 12:00~9:00
수요일 오후 12:00~9:00
목요일 오후 12:00~9:00
금요일 오후 12:00~9:00
토요일 오후 12:00~9:00
일요일 휴무일
wallet icon 평균 소비
Google 지도 Google 지도 링크 ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 Google 지도
website icon 공식 웹사이트
schedule icon 예약 링크
order icon 배달 링크
수상 이력
기본 정보

ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38 네티즌정상평가

5별 Review iconReview iconReview iconReview iconReview icon
4별 Review iconReview iconReview iconReview icon
네티즌정상평가 리뷰

ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38 네티즌중립평가

3별 Review iconReview iconReview icon
네티즌중립평가 리뷰

ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38 네티즌부정평가

2별 Review iconReview icon
1별 Review icon
네티즌부정평가 리뷰

ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38 사진(메뉴)

ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진
ป้าหน่อย อาหารตามสั่ง ซอย 38의 사진

FooTinder 맛집앱 다운로드