Category Phra Nakhon

방콕 도시권 | Phra Nakhon ภัตตาคารเล็ก เล็ก อาหารแช่แข็งสำเร็จรูป สาขาศาลเจ้าพ่อเสือ แพร่งภูธร

ภัตตาคารเล็ก เล็ก อาหารแช่แข็งสำเร็จรูป สาขาศาลเจ้าพ่อเสือ แพร่งภูธร rating: 4.7, address:101 Phraeng Phuthon Rd, San Chao Pho Sua, Phra Nakhon, Bangkok 10200 태국。