Category บางนา

กรุงเทพมหานคร | บางนา ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ เซ็นทรัลซิตี้ บางนา

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ เซ็นทรัลซิตี้ บางนา คะแนน: 4.0, ที่อยู่:ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ชั้น 2 ถ.บางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ไทย。

กรุงเทพมหานคร | บางนา โกกิเนมเซ บางนา

โกกิเนมเซ บางนา คะแนน: 4.5, ที่อยู่:เลขที่ 58 อาคาร BIZZO, ชั้น 1 ห้อง B 101 - B 102, ซอยบางนา-ตราด 23 ถนนบางนา-ตราด, บางนา, กรุงเทพมหานคร 10260 ไทย。