Category เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร | เขตคลองสาน บีมายเกสต์ (บ้านริมน้ำ)

บีมายเกสต์ (บ้านริมน้ำ) คะแนน: 4.2, ที่อยู่:217 ถ. เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย。

กรุงเทพมหานคร | เขตคลองสาน ร้านข้าวแกงนครปักษ์ใต้

ร้านข้าวแกงนครปักษ์ใต้ คะแนน: 4.2, ที่อยู่:342 ซอยบัวลอย ถ. เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย。

กรุงเทพมหานคร | เขตคลองสาน โรสกะเพราโบราณ อาหารตามสั่ง

โรสกะเพราโบราณ อาหารตามสั่ง คะแนน: 4.6, ที่อยู่:882/5 ซอย กรุงธนบุรี 6 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย。