Category เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร | เขตธนบุรี ร้านข้าวหมูแดงสุพรรณบุรี วงเวียนใหญ่ – ซ.ริมทางรถไฟ

ร้านข้าวหมูแดงสุพรรณบุรี วงเวียนใหญ่ - ซ.ริมทางรถไฟ คะแนน: 4.3, ที่อยู่:131 ซอย ริมทางรถไฟ ๕ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย。

กรุงเทพมหานคร | เขตธนบุรี ชาบูเสียบไม้ ริมทางรถไฟ

ชาบูเสียบไม้ ริมทางรถไฟ คะแนน: 5.0, ที่อยู่:125 หน้าเซเว่น 127 ริมทางรถไฟ 2 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย。

กรุงเทพมหานคร | เขตธนบุรี Pa Tu – ร้านอาหารอีสาน ป้าตุ๊

Pa Tu - ร้านอาหารอีสาน ป้าตุ๊ คะแนน: 4.4, ที่อยู่:176 ถนน เทศบาล สาย แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย。

กรุงเทพมหานคร | เขตธนบุรี ร้านอาหารอีสาน พี่บรรเพ็ญ

ร้านอาหารอีสาน พี่บรรเพ็ญ คะแนน: 4.9, ที่อยู่:18 20 ถ. ประชาธิปก แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย。

กรุงเทพมหานคร | เขตธนบุรี บ้านแซนด์วิช&เบเกอรี่

บ้านแซนด์วิช&เบเกอรี่ คะแนน: 5.0, ที่อยู่:Q5XQ+9CH ตลาดสดไฟฟ้า นครชัยศรีดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย。

กรุงเทพมหานคร | เขตธนบุรี อ้อยบุปผารามอาหารตามสั่ง

อ้อยบุปผารามอาหารตามสั่ง คะแนน: 4.3, ที่อยู่:563 ซ. เทศบาล สาย 2 แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย。