Category เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร | เขตพระนคร ภัตตาคารเล็ก เล็ก อาหารแช่แข็งสำเร็จรูป สาขาศาลเจ้าพ่อเสือ แพร่งภูธร

ภัตตาคารเล็ก เล็ก อาหารแช่แข็งสำเร็จรูป สาขาศาลเจ้าพ่อเสือ แพร่งภูธร คะแนน: 4.7, ที่อยู่:101 ถ. แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย。

กรุงเทพมหานคร | เขตพระนคร ภัตตาคารในตรอก ร้านลุงหนวด

ภัตตาคารในตรอก ร้านลุงหนวด คะแนน: 4.8, ที่อยู่:10200 102/1 ถนน พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย。