Category อำเภอบางพลี

สมุทรปราการ | อำเภอบางพลี ภูไทไก่ย่าง ต้นตำรับ 1971 – สาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

ภูไทไก่ย่าง ต้นตำรับ 1971 - สาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ คะแนน: 4.5, ที่อยู่:มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้น 2 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 ไทย。

สมุทรปราการ | อำเภอบางพลี กู โรตีชาชัก ตลาดนัดเรือบิน

กู โรตีชาชัก ตลาดนัดเรือบิน คะแนน: 4.7, ที่อยู่:ตลาดนัดเรือบิน ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 ไทย。