Category อำเภอพระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ | อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ผัดไทยรสชา PadthaiRodcha

ผัดไทยรสชา PadthaiRodcha คะแนน: 4.3, ที่อยู่:ประชาอุทิศ 90 ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 ไทย。