Category ปทุมวัน

Bangkok | ปทุมวัน ยุ้งข้าวหอม ผสานอาหาร 3 วัฒนธรรมถิ่นใต้

ยุ้งข้าวหอม ผสานอาหาร 3 วัฒนธรรมถิ่นใต้ คะแนน: 4.3, ที่อยู่:355 โครงการ แอมพาร์ค ห้องเลขที่ บี 101 ถนนเจริญเมือง, วังใหม่, ปทุมวัน, Bangkok 10330 ไทย。