Category Khan Na Yao

Bangkok | Khan Na Yao Kitchen Starlight Tigers

Kitchen Starlight Tigers rating: 4.2, address:RM9G+35G, เลียบ ทางด่วน มอเตอร์เวย์ กา ญ จ นาภิ เษ ก เสรีไทย ตัด ใหม่ รามอินทรา, Soi Nawamin 66, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10230 태국。